Ege Hasret Gazetesi

Cam Çocuklara İzmir Kent Konseyinden ”Candan” destek…

Cam Çocuklara İzmir Kent Konseyinden ”Candan” destek…
19 Temmuz 2020 - 14:18

İzmir Kent Konseyive Cam KemikHastalığıDerneğiortakprojesi “Cam çocuklarımızvar” etkinliğiTınaztepe Galen Hastanesievsahipliğinde 17 temmuz 2020 tarihindeBayraklı’dagerçekleştirildi.

Osteogenezisimperfekta (cam kemikhastalığı) derneğiüyelerininçocuklarınınsorunlarınınveçözümönerilerininkonuşulduğuetkinliğe, İzmir Kent KonseyiBaşkanıNazikIşık, İzmir Kent Konseyi Kadın MeclisiBaşkanıAslıUmucu, İzmir Kent KonseyiEngellilerMeclisiBaşkanıAbdülsametBaskak, Cam KemikHastalığıDernekBaşkanıYaseminGüreşcive CamKemik Hastalığı Derneği Kurucu Üyelerinden Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tınaztepe Galen Hastanesi Başhekimi GenelCerrah Prof. Dr. Gökhan Akbulut, farkındalık oluşturmak ve artırmakiçintoplantıyı düzenleyen İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık’a duyarlılığı içinteşekkürederek; ihtiyaçduyan her bireyin her zaman yanındaolmayaözengösteren İzmir Kent Konseyi’ninönderliğindeböyleprojelerdeyeralmaktanmemnunolduklarınısöyledi. Akbulutayrıca; OrtopediveTravmatolojiUzmanıOp.Dr. FatihSürenkökilebirlikteher zaman cam kemikhastalarınınyanındaolmayaçalıştıklarınıdilegetirdi.

İzmir Kent KonseyiBaşkanıNazikIşık, İzmir’dekiyerelyönetimlervesiviltoplumörgütleriyleyürüttüklerifaaliyetlerde ”birliktengüçdoğar” anlayışıylahareketettiklerinibelirterek, ihtiyaçduyan her bireye her zaman destekolduklarınıvedestekolmayadevamedeceklerinisöyledi.

İzmir Kent Konseyi Kadın MeclisiBaşkanıAslıUmucu da Cam KemikHastalığıilemücadeleyürütenanneveçocuklarınadestekvermekiçinbirarayageldikleriniifadeetti.

İzmir Kent KonseyiEngellilerMeclisiBaşkanıAbdülsametBaskaketkinliğekatıldığıiçinmutluolduğunudilegetirdi.

Cam KemikHastalığıDernekBaşkanıYaseminGüreşciiseailelerinyaşadığısıkıntıvesorunlarıanlatarak, ”İzmir’deçocuklarımızınkemikveadaleleriningelişmesiiçinyüzmehavuzundaeğitimeihtiyaçları var. Ailelerveçocukları, bizdenençokpsikologvefizyoterapistyardımıtalepediyor. Cam kemikhastalarıyıldabirkez de olsabuluşacakları, birarayagelecekleri, havuzu, fizyoterapistiolanbirmekandakampyapmakistiyor. Derneğimizinmaddiolarakbuorganizasyonuyapmaimkanı yok. Ortakçalışmayaihtiyacımızvar”dedi.

Cam KemikHastalığıDerneğiKurucuÜyelerindenTürkiyeGazetecilerSendikası (TGS) İzmir ŞubesiBaşkanıHalil İbrahim Hünerde camkemikhastalarınınbüyükbirbölümününeğitimini normal çocuklargibiokullardadeğil, evlerindesürdürdüğünü, ilköğretim, liseveüniversiteninaçıkbölümlerindenmezunolduklarınısöyledi. Hüner, şubilgiyiverdi:

”Cam çocuklartümzorluklararağmenduygusalzekalarıçokyüksek, yüzleridaimagülen can çocuklardır. Aralarında 2-3 üniversitemezunuolanlar var. İzmir’de cam kemikhastalarına el uzatan, yardımeden ilk DoktorFatihSürenkök’tür. Op.Dr. FatihSürenkök’ünbuçocuklarlakurduğudiyalog, güvenortamısayesindeyürüyemezdenilençoksayıda hasta çocuk, bugünkendiayaklarıüzerindeduruyor. Bugünburadakibazıçocuklar ‘Fatih Abi’, ‘FatihAmca’ diyerekbüyüdükleri ‘Baba şevkati” gördükleriSürenkökilebirarayagelmeninbüyükmutluluğunuyaşadı. ‘’

Hünerayrıca, EgeÜniversitesi (EÜ) ÇocukEndokrinolojiBölümündenProf.Dr. ŞükranDarcanileProf.Dr.RuhsarDamlaGökçenŞimşek’in de cam kemikhastasıçocuklaraveailelerineönemlidestekvekatkıverdiklerinianımsattı.

EgeKültürPlatformuDerneğiGenelSekreterive Kadın MeclisiYönetimKuruluÜyesiNezahat Yılmaz birengelligrubununfarkındalığınıgöstermekiçintoplantının organize edildiğinikaydetti.

Toplantıya, İzmir 68’liler BirliğiBaşkanı gazeteci-yazarOkanYüksel, EgeAjansYönetimKurulu BaşkanVekili ve aTürk TV Program yapımcısıBünyaminKütük, İzmir BarosuAvukatlarından Alpaslan Bakırcı, İzmir EmeklilikteYaşaTakılanlarDerneğiBaşkanıDoğanTürker, yaşamkoçuveyazarElifÇırak, ŞairBuketIşıkdoğanKöse, yaşamkoçuveyazarNazlıBaç, Tiyatroeğitmeni- köşeyazarı – aTürkproğramsunucusuGamzeCantürkGürelkatıldı.

İzmir Kent KonseyiBaşkanıNazikIşık, programa katılanlara teşekkür belgesi sundu.

Burası reklam alanı
POPÜLER VIDEO GALERİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

çizgi film izlefb tv izlegs tv izleyoutube video indirwarez forumbjk tv izle